Language: Polski Angielski Niemiecki

Wdrożenie planu rozwoju eksportu

Nazwa Projektu: Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie SULIMAR.
Nazwa Beneficjenta: "SULIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Całkowita wartość Projektu: 312 000,00 PLN
Kwota dofinansowania: 159 750,00 PLN
Udział środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 85% kwoty dofinansowania, tj. 135 787,50 PLN Okres realizacji Projektu: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
na lata 2007-2013

Na skróty:

Wybierz interesującą Cię informację: