Language: Polski Angielski Niemiecki

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych na stronie, a w szczególności zamieszczone wzory, projekty etykiet, zdjęcia i wizerunki, podlegają
w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych ze strony w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej firmę Sulimar Sp. z o.o.

Wykorzystywanie danych ze Strony w celach komercyjnych wymaga każdorazowo pisemnej zgody osoby reprezentującej firmę Sulimar Sp. z o.o.

Ochrona prywatności

Sulimar Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Jedynym wyjątkiem mogą być ankiety
i konkursy, do których przystąpienie jest dobrowolne i nie wpływa w żaden sposób na zasady korzystania z Serwisu.

Dane uzyskane na drodze organizowania ankiet i konkursów mają dla firmy Sulimar Sp. z o.o. charakter wyłącznie informacyjny, a ich wyniki są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych potrzeb firmy zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).Na skróty:

Wybierz interesującą Cię informację: