Language: Polski Angielski Niemiecki

Bon na innowacje

Nazwa Beneficjenta: "SULIMAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Cel Projektu: Zakup usługi polegającej na wykonaniu prac badawczych w zakresie zagospodarowania odpadów spożywczych powstałych w procesie produkcji piwa i opracowaniu technologii produkcji funkcjonalnych napojów bezalkoholowych z wykorzystaniem pozyskanych składników.
Planowane efekty Projektu: Opracowanie nowej technologii oraz nowego typu napoju funkcjonalnego o właściwościach prozdrowotnych, wdrożenie wyników prac badawczych w działalności gospodarczej, dywersyfikacja dotychczasowej działalności.
Całkowita wartość Projektu: 221 400,00 PLN
Udział środków z EFRR: 126 000,00 PLN

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś Priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Na skróty:

Wybierz interesującą Cię informację: